TandartspraktijkClaessens

Hoe en wanneer ontvangt u de nota?

De declaratie van onze behandeling hebben wij uitbesteed aan de firma Infomedics . De meeste tandheelkundige zorg voor 0 tot 18 jarige wordt in Nederland vergoed door de basis verzekering. Beugels worden echter meestal niet vergoed. Andere zorg wordt soms wel vergoed door uw aanvullende verzekering. Infomedics heeft met uw zorgverzekeraar afspraken gemaakt, waardoor zij een groot deel van de nota, soms de hele nota, rechtstreeks kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar. Meestal zult u dus alleen een nota ontvangen van dat deel van de nota welk niet door uw zorgverzekeraar wordt vergoed. Uw nota, indien u iets niet vergoed krijgt door uw zorgverzekeraar, ontvangt u dus van uw zorgverzekeraar of Infomedics. De ontvangen factuur betaalt u aan Infomedics op rekeningnummer 48.13.36.745 t.n.v. Derdengelden Infomedics. Voor vragen over de nota en de betalingsvoorwaarden verwijzen wij u naar www.infomedics.nl . Voor overige vragen kunt u ook contact opnemen met de servicedesk van Infomedics telefoonnummer 036 - 20 31 900 (lokaal tarief).

Hoe worden de kosten voor een

behandeling in rekening gebracht?

Iedere Nederlandse tandarts is verplicht hetzelfde tarief in rekening te brengen. De behandeling wordt gedeclareerd aan de hand van een door de NZa vastgestelde verrichtingenlijst. Een vulling bijvoorbeeld bestaat uit een aantal verrichtingen: het droogleggen van de tand, de verdoving en de vulling zelf. Al naar gelang de verrichtingen die een tandarts uitvoert, mag hij deze in rekening brengen. Wordt tijdens de behandeling bijvoorbeeld verdoofd, zal de tandarts de verrichting “verdoving” in rekening brengen. Voor elke verrichting wordt een apart tarief in rekening gebracht. De NZa heeft deze verrichtingen nauwkeurig omschreven zodat de tandarts u altijd de juiste verrichting bij de juiste behandeling in rekening kan brengen. Uw nota is overzichtelijker omdat op de nota alle verrichtingen staan vermeld. U krijgt in principe een begroting van de kosten zodra de behandeling meer kost dan € 250,--. Soms kan het voorkomen dat de uiteindelijke nota hoger uitvalt door meerwerk. Wij proberen dit dan indien mogelijk met u te bespreken. De Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) heeft een uniform landelijk tandartsentarief vastgesteld. Dit tarief vind u op www.hettandartstarief.nl Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

Kosten tandtechniek

Richtprijzen tandtechniek. Bij sommige behandelingen, denk aan bijvoorbeeld kronen en protheses, werken wij nauw samen met een tandtechnisch laboratorium. Het laboratorium stuurt ons de nota voor hun werkstuk. Deze nota wordt vervolgens via onze nota bij u in rekening gebracht. De Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) ziet erop toe dat wij daarbij geen extra kosten bij u in rekening brengen. Tandtechniekkosten zijn afhankelijk van de werkzaamheden. De kosten van tandtechniek zijn afhankelijk van het werkstuk. Eenzelfde kroon of prothese bijvoorbeeld kan bij twee patiënten een verschillende techniekprijs hebben omdat de werkzaamheden per patiënt kunnen verschillen. Daarom adviseren wij u de begroting te raadplegen die wij in principe opstellen zodra de behandeling meer kost dan € 250,--. Bij ons in de praktijk vindt u een indicatie van de tandtechniekkosten. De door u boven € 250,- ontvangen begroting is altijd leidend.

Diepstraat 4 6101 AT Echt 0475 - 411 988

Tandartspraktijk Claessens

Hoe en wanneer ontvangt u de nota?

De declaratie van onze behandeling hebben wij uitbesteed aan de firma Infomedics . De meeste tandheelkundige zorg voor 0 tot 18 jarige wordt in Nederland vergoed door de basis verzekering. Beugels worden echter meestal niet vergoed. Andere zorg wordt soms wel vergoed door uw aanvullende verzekering. Infomedics heeft met uw zorgverzekeraar afspraken gemaakt, waardoor zij een groot deel van de nota, soms de hele nota, rechtstreeks kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar. Meestal zult u dus alleen een nota ontvangen van dat deel van de nota welk niet door uw zorgverzekeraar wordt vergoed. Uw nota, indien u iets niet vergoed krijgt door uw zorgverzekeraar, ontvangt u dus van uw zorgverzekeraar of Infomedics. De ontvangen factuur betaalt u aan Infomedics op rekeningnummer 48.13.36.745 t.n.v. Derdengelden Infomedics. Voor vragen over de nota en de betalingsvoorwaarden verwijzen wij u naar www.infomedics.nl . Voor overige vragen kunt u ook contact opnemen met de servicedesk van Infomedics telefoonnummer 036 - 20 31 900 (lokaal tarief).

Hoe worden de kosten voor een

behandeling in rekening

gebracht?

Iedere Nederlandse tandarts is verplicht hetzelfde tarief in rekening te brengen. De behandeling wordt gedeclareerd aan de hand van een door de NZa vastgestelde verrichtingenlijst. Een vulling bijvoorbeeld bestaat uit een aantal verrichtingen: het droogleggen van de tand, de verdoving en de vulling zelf. Al naar gelang de verrichtingen die een tandarts uitvoert, mag hij deze in rekening brengen. Wordt tijdens de behandeling bijvoorbeeld verdoofd, zal de tandarts de verrichting “verdoving” in rekening brengen. Voor elke verrichting wordt een apart tarief in rekening gebracht. De NZa heeft deze verrichtingen nauwkeurig omschreven zodat de tandarts u altijd de juiste verrichting bij de juiste behandeling in rekening kan brengen. Uw nota is overzichtelijker omdat op de nota alle verrichtingen staan vermeld. U krijgt in principe een begroting van de kosten zodra de behandeling meer kost dan € 250,--. Soms kan het voorkomen dat de uiteindelijke nota hoger uitvalt door meerwerk. Wij proberen dit dan indien mogelijk met u te bespreken. De Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) heeft een uniform landelijk tandartsentarief vastgesteld. Dit tarief vind u op www.hettandartstarief.nl Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

Diepstraat 4 6101 AT Echt

0475 - 411 988

Betalingsvoorwaarden Infomedics Betalingsvoorwaarden Infomedics

Kosten tandtechniek

Richtprijzen tandtechniek. Bij sommige behandelingen, denk aan bijvoorbeeld kronen en protheses, werken wij nauw samen met een tandtechnisch laboratorium. Het laboratorium stuurt ons de nota voor hun werkstuk. Deze nota wordt vervolgens via onze nota bij u in rekening gebracht. De Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) ziet erop toe dat wij daarbij geen extra kosten bij u in rekening brengen. Tandtechniekkosten zijn afhankelijk van de werkzaamheden. De kosten van tandtechniek zijn afhankelijk van het werkstuk. Eenzelfde kroon of prothese bijvoorbeeld kan bij twee patiënten een verschillende techniekprijs hebben omdat de werkzaamheden per patiënt kunnen verschillen. Daarom adviseren wij u de begroting te raadplegen die wij in principe opstellen zodra de behandeling meer kost dan € 250,--. Bij ons in de praktijk vindt u een indicatie van de tandtechniekkosten. De door u boven € 250,- ontvangen begroting is altijd leidend.